Idræt på banen

TRÆNINGSCENTRET - KATRINEBJERGVEJ 81, KLD. - 8200 AARHUS N - E-MAIL: NIV@AARHUS.DK - TLF.: 28870106

Senior +60 - Fysisk aktivitet og socialt samvær


Fredage kl. 10:30-11:45


Vi mødes i cafeen v Lokalventer Viby. Vi tager en snak over en kop kaffe osv.
Der er fysisk aktivitet i ca. 30 min. hvor alle kan være med. Aktivitet som "stolegymnastik", hvor hele bevægeapparatet bliver arbejdet igennem, lidt konditionstræning, udstrækning og afspænding.
Aktiviteten er en god afslutning på ugen og en god start på weekenden.

Den fysiske aktivitet foregår som hovedregel i Salen på 1. sal ved lokalcenter Viby.
Dog kan der ske ændringer, hvor andre benytter dette lokale, hvor den fysiske aktivitet så rykker til lokalet Solsikken. Hold øje med kalenderen her på hjemmesiden.


Aktiviteten er udviklet og igangsat i samarbejde med 2 seniorgruppe v Socialpsykiatrien Katrinebjergvej.
Disse 2 seniorgrupper holder fysisk til ved forskellige Lokalcentre i Aarhus.
Borgere der hører under vores målgruppe, men som ikke deltager i nævnte seniorgrupper, er meget velkommen til at deltage i Idræt på banens Senior +60 Fysisk aktivitet og socialt samvær
Den fysiske aktivitet "kører" som en selvstændig aktivitet ved Idræt på banen - hvorfor alle seniorer +60 er velkommen til at møde op og deltage.

Lokalcenter Viby
Kongsgårdsvej 6
Viby J

Karina er instruktør.


28.12.17-ni

Kalender


Copyright © 2010 Idræt på banen.